Rėmėjų Suaukotų Lėšų Panaudojimo Sąmata  / Capital Campaign Investment Detail 

Click here for English

Dainavos stovykla gyvuoja jau 60 metų ir nusipelnė atnaujinimo. Taryba siūlo atlikti renovacijos darbus per 3-jus metus. Numatytiems darbams įgyvendinti reikalinga $500,000 suma.

Surinktas lėšas numatoma paskirstyti taip:

Spauskite čia, jei norite pažiūrėti architektūrinius planus.

Atnaujinimo darbų sėkmė ir tolesnis Dainavos klestėjimas priklauso tik nuo Jūsų dosnumo ir geros valios.

Spauskite ir aukokite dabar!

Jeigu jums patogiau išrašyti čekį, prašau rašykite Camp Dainava ir siųskite čekius šiuo adresu:

Gytis Mikulionis
Camp Dainava Treasurer
1315 Santa Rosa
Wheaton, IL 60187

Maldoje prašome, kad Dievas ir toliau laimintų Dainavą.­

 


Capital Campaign Investment Detail

After 60 years of serving campers, Camp Dainava’s Board of Directors has proposed a 3-year improvement plan. A capital campaign is underway to raise $500,000 to fund the goals of that plan.

The chart below shows the investment and estimated timing of the much-needed improvements.

To see the architectural plans, click here.

The success of these goals is achievable based on the gracious generosity of our benefactors.

Please donate to ensure the gift of Dainava continues to thrive into the future.

If you prefer to donate by check, please make checks payable to Camp Dainava.

Send to donations to:

Gytis Mikulionis
Camp Dainava Treasurer
1315 Santa Rosa
Wheaton, IL 60187

May God continue to bless Dainava.

 

Share