Camp Dainava Announces Capital Campaign

Click here for English

Kai pagalvojame apie DAINAVĄ, turbūt mums prieš akis iškyla malonūs prisiminimai bei prasidėjusios draugystės šiltais vasaros vakarais, prie laužo dainuojant, šokant ir džiaugiantis Spyglio ežero aplinka.

Jau virš 60 metų, Dainava yra suteikusi mums galimybę susikurti savo malonių prisiminimų pasaulį kuriame mes dalinomis lietuviška kilme bei krikščioniškomis vertybėmis. Dainavos steigėjų vizija ir siekiai išliko ir tebėra aktualūs šiandien, tačiau pati stovyklavietė reikalauja atnaujinimo ir pagerinimo norint užtikrinti, kad šis lietuviškas svajonių kampelis išliktų kaip vertybė ateities kartoms. DAINAVAI REIKIA JŪSŲ PAGALBOS.

Atsiliepdama į jūsų siūlymus bei prašymus, Dainavos Direktorių Taryba sudarė trijų metų stovyklavietės gerinimo planą. Užtikrinti Dainavos stovyklavietės ateitį jie skelbia Dainavos Atnaujinimo Financinį vajų. Dainavos Taryba su entuziazmu ir pasiryžimu drįsta ženkti tolimesnio gyvavimo keliu ir sutelkti $500,000 fondą su kuriuo bus galima įgyvendinti šiuos užsimojimus:

Valgyklos padidinimas
Praplėsti valgyklos salę, kad galėtų sutalpinti daugiau stovyklautojų ir tuo pačiu sukurti erdvę kurioje būtų ruošiami stovykliniai užsiėmimai

Dr. Adolfo Damušio (Baltieji Rūmai) pastato pagerinimas
Pastatyti priestatą prausyklų padidinimui ir atnaujinimui

Berniukų ir mergaičių namelių pagerinimas
Atnaujinti prausyklas;
Miegamuose nameliuose įdėti naujas grindis;
Miegamuose nameliuose įdėti naujas lubas ir pagerinti apšvietimą

Sporto aikščių atnaujinimas
Pakeisti ir pagerinti sporto aikščių dangą

Spauskite čia susipažinti su galimybėmis kaip jūs galite prisidėti prie Dainavos kapitalinio pagerinimo vajaus, pamatyti architektūrinius atnaujinimo planus bei susipažinti su kitomis Dainavos kapitalinio pagerininmo vajaus detalėmis ir planais.

Ateinančių mėnesių bėgyje, mes dalinsimės su jumis kaip sekasi telkti lėšas ir kaip sekasi pagerinimo darbai. Tuo pačiu, mes pranešime jums apie renginius jūsų apylinkėje kurių tikslas yra telkti lėšas Dainavos pagerinimo darbams.

Maldoje prašome, kad Dievas ir toliau laimintų Dainavą.­

 


When you think of Dainava you probably recall the fond memories and friendships you’ve made during the warm summer nights, sitting at bonfires, singing, dancing, and enjoying lake Spyglys.

For more than 60 years, Dainava has given us a unique place for people to create memories against a backdrop of shared Lithuanian heritage and Catholic values. The founders’ vision of Dainava has withstood the test of time, but the camp itself is in need of significant renovations and improvements to ensure it remains as a treasure for generations to come. DAINAVA NEEDS YOUR HELP.

With input from many of you, the Camp Dainava Board of Directors has created a 3-year plan to improve the camp facilities and guarantee its future with a Capital Campaign. We are excited to embark on a journey to raise $500,000 with which we plan to accomplish the following:

Dining Hall Expansion
Expand dining hall to accommodate extra diners and create usable space for other activities

Dr. Damusio Namai (White House) Improvements
Add an addition for expansion and renovation of bathroom facilities

Girls’ and Boys’ Barracks Upgrade
Renovate bathrooms;
Install new flooring throughout;
Install new ceilings and lighting throughout

Sports Court Resurfacing
Replace sports court with upgraded flooring

Click here learn about the different ways you can support the Dainava Capital Campaign, see architectural renderings and discover more details on the 3-year plan.

In the coming months, we will share the donation and renovation progress, as well as information regarding various regional events that will support our fundraising efforts.

May God continue to bless Dainava.

 

Share
post

Who built Dainava?

As winter fades and we start to think about summer at Dainava, let’s take a minute and remember those whose hard work and dedication created our stovykla. As many of us know, Dr. Adolfas Damušis was instrumental in turning the idea of a summer camp ground for Lithuanian youth into reality. However, Dr. Damušis always reminded people that he alone could not have created stovykla. The following paragraphs are excerpted from a longer article that chronicles the history of Dainava, published in Ateitis in 1984. In the article, Dr. Damušis was asked questions about Dainavos founding by Raminta Pemkute. Here is his answer to the question of “Who were the people who did the hard work of making Dainava a reality?” Read More

Share
post

Reflections on Heritage Stovkyla

What is Lithuanian Heritage Stovykla? To me, it’s the one place that feels more like home than anywhere else I have ever lived. It’s an experience that, if you let it, will change you forever. There is comfort in knowing that no matter where life takes you, there will always be a place far away from the rest of the world, where people truly open their hearts and come together as a šeima to enjoy every little bit of wonder and magic that Dainava has to offer. Read More

Share