Moksleivių Ateitininkų Stovykla vyks 2017 m. liepos 7-15 d. Dainavoje. Šiuo metu kviečiame tuos, norinčius dirbti vadovu/štabu užpildyti prašymo anketą iki gegužės 8 d. (Norintys dirbti turi būti baigę antrus metus universiteto). Kviečiame prisidėti savo talentais ir entuziasmu!

Anketa norintiems vadovauti: goo.gl/QAuKej
Anketa norintiems dirbti štabu: goo.gl/mRAihN

Dėkojame už jūsų interesą,
Viktutė Tijunelienė
Andrytė Siliūnaitė
Šarūnas Daugirdas

MAS 2017 Ruošos Komitetas

Share